שעון שבת \ שעון ללוח חשמל - תרשים המסביר איך לחבר
שעון שבת אפשר לחבר לשקע חשמל ואפשר לחבר 
בלוח החשמל כאשר אנחנו מחברים שעון שבת לשקע
שעון שבת ללוח חשמל
חשמל אפשר לחבר אליו מכשירי חשמל כגון פלטה לשבת  
מזגן וכו יש אפשרות להתקין את השעון חשמל בלוח החשמל
הביתי שישלוט על הדלקת התאורה בבית באופן אוטומטי  
במיוחד טוב הדבר להדלקת התאורה באיזורים 
הנידרשים בבית ליום שישי שבת לציבור הדתי 
אפשר בנוסף לחבר את השעון חשמל בלוח החשמל 
להדלקת תאורת גינה לדוד חשמל ישנם אפשרויות                                            
רבות לחיבור השעון 

עד כאן רקע כללי על שעון שבת
אם אתה מחבר את השעון בלוח החשמל אז אתה צריך
להשתמש בשעון חשמל מותאם לחיבור בלוח החשמל הדירתי 
כמו שאפשר לראות בתמונה שמוצגת כאן

שעון שבת ללוח חשמל חיבורים:

לשעון שבת ישנם 5 הדקי  

חיבור לצד השמאלי ביותר  
נחבר את הפאזה שמגיעה 
ישירות מהלוח חשמל להדק 
שעון שבת
הבא בתור מצד שמאל נחבר
את המוליך \ החוט חשמל       
הכחול האפס נשארו לנו אכשיו                                                
עוד שלושה מגעים למגע האמצעי 
מבניהם נחבר גישור בינו לבין המגע          
הראשון החוט החום ולשתי המגעים  
הנותרים יש לחבר את העומס או  
לצד ימין או לצד שמאל לא גם כאן  
וגם כאן הבנת ! כלומר אם אני  
מחליט לחבר את העומס לצד הימני 
ביותר אז הצד השמאלי נישאר ריק  
שעון שבת לשקע חשמלי מתבסס 
על אותן העקרונות של חיבור שעון 
חשמל בלוח החשמל לבית

* העומס הוא= למה רוצים לחבר
אם למשל לתאורת גינה אז את  
החוט חשמל חוט המנורה שמגיע 
מהתאורת גינה יש לחבר כאן חוט 
מנורה הוא חוט בצבע חום שחור  
או חום כתום  


 

לפעמים יש צורך להוסיף לשעון  שבת בלוח החשמל קונטקטור  
בגלל צריכת חשמל גבוה לצרכן מסויים כמו למשל מזגן מפוצל  
תאורת חוץ וכו.... 

רוצה הסבר מפורט יותר לחיבור שעון שבת לתאורה בבית כולל תמונות לחץ כאן <<< 

*רוצה לדעת איך לחבר שעון שבת לאוטומט מדרגות לחץ כאן <<== 

*רוצה לדעת איך לחבר קונטקטור לשעון שבת ולמזגן לחץ כאן <<==


*ביצוע עבודות חשמל יעשה ע"י חשמלאי בלבד
הכותב איתן ברכה הנדסאי חשמל- המדריך שלך לעבודות חשמל לבית

תגובות