מפסק פחת לשבת במיוחד עבור שומרי השבת - אל תחבר בלי לקרוא את זהמפסק פחת לשבת - חשבתי היום על מה אני יכול לכתוב
מפסק פחת לשבת
היום בכדי שיתן ערך לקהל הקוראים שלי ועלה לי רעיון
על הנושא שעליו עדיין לא כתבתי מפסק פחת לשבת
המפסק מותקן בלוח החשמל ומחליף למעשה את ממסר הפחת
נגד התחשמלות הרגיל שאתה מכיר רק השוני כאן בין
מפסק הפחת הרגיל לבין מפסק הפחת לשומרי שבת
הוא שמפסק הפחת הרגיל קופץ ברגע שיש זליגת מתח
ריגעית ויש להרימו בכדי לחדש את אספקת החשמל לבית
אך להבדיל ממנו מפסק הפחת לשבת עולה אוטומטית בחזרה
לאחר שזיהה זליגת מתח כתוצאה מקצר  

אחרי שהחשמל נותק
מתבצעת בדיקה אוטומטית תוך 20 שניות לערך אם לאחר מיכן
הוא מזהה שהבעיה ניפתרה החשמל חוזר לדירה לאחר כ-60
שניות לערך  וזאת תודות ליחידה האלקטרונית שמוצמדת אליו
אם התקלה לא ניפתרת ונמשכת מעל דקה אחת תתבצע בדיקה
ע"י היחידה שמוצמדת  למפסק הפחת כל 15 דקות לערך אם
אחרי זה הכל תקין והזליגה נעלמה לה המערכת האלקטרונית
אמורה להחזיר את החשמל לדירה למפסק הפחת לשבת ישנו
דגם תלת פאזי כאשר מדובר בדירה עם הזנת חשמל תלת פאזית
מחברת חשמל אם לדירה יש הזנה חד פאזית אתה צריך
להשתמש במפסק פחת לשבת חד פאזי
למערכת מחובר מגע עזר שמחבר בינה לבין ממסר הפחת לשבת


סכימת חיבורים בשבילך למפסק פחת לשבת:
המפסק שמוצג כאן הוא מפסק פחת לשבת תלת פאזי של ניסקו
נתחיל מהחלק התחתון מהצד השמאלי ביותר שהוא למעשה
הכניסה שלנו נחבר את הפאזה הראשונה R חוט בצבע חום 
הבא אחריו חוט חום כתום S אחריו חוט חום שחור T
לחלק העליון מחברים: לשמאלי ביותר חוט חום  R כיציאה =  
יציאת פאזה ראשונה אחריו חוט חום כתום S יציאה =  
יציאת פאזה שנייה ובסופו של דבר חוט חום שחור T עבור 
הפאזה השלישית בנוסף ישנו מגע עזר דומה לזה שיש לנו בקונטקטור
שאותו יש צורך לחבר את החלק העליון לעליון והתחתון לתחתון
כמו כן יש לחבר את מוליך האפס חוט הכחול - N לבורג הרביעי
גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון של הממסר כאשר החלק
העליון הוא למעשה יציאה לפס האפסים בלוח החשמל
 

*ביצוע עבודות חשמל יעשה ע"י חשמלאי בלבד
הכותב איתן ברכה הנדסאי חשמל- המדריך שלך לעבודות חשמל לבית
תגובות                                                                                    

 

 

לחץ כאן למטה לקבלת מתנה ממני