הוראות והתקנת תאורת גינה - עובדות חשובות שעליכם לדעתהנושא היום הוא הוראות 
להתקנת תאורת גינה כמו שאתה יודע   
קיימים סוגים שונים של גופי תאורה עם 
שנאי וללא שנאי לתאורת גינה אני יתייחס
כאן לגופים הפשוטים ללא שנאי דהיינו
מקבלים ישירות את מתח הרשת כלומר  
230 וולט  
  

אז ככה נתחיל בהנחת הצנרת כתשתית  
לתאורת גינה אם התאורה ממוקמת על  
האדמה נשתמש בצנרת 
חשמל קשיחה מסוג מריכף נניח את  
הצנרת בהתאם למיקום של הגופים אם 
מדובר בהדלקה אחת של כל הגופים בגינה 
יחד נגשר את הגופים אחד לשני במילים 
אחרות בכל נקודת תאורה יהיו לך 2 צינורות  
מריכף או לחילופין  השתמש בתיבות הסתעפות
מוגנות מים שיותקנו על הקיר ושם תבצע את 
החיבורי חשמל בין החוטים 

  
בכל צינור לגוף תאורה השחל סטלבנד שאליו  
תחבר  שלושה חוטי חשמל חוט אפס חוט 
הארקה וחוט מנורה מהמפסק כלומר אם יש 
לך חמישה גופים יהיו לך חמישה צינורות חשמל 
ובכל אחד מהם שלושה חוטי חשמל פאזה  
חוזרת אפס והארקה 
   

לאחר השחלת החוטים לתאורת גינה אם החלטת   
להשתמש בתיבות הסתעפות בכל נקודת תאורה 
יהיה לך עכשיו צינור אחד הקצה השני של כל צינור 
יגיע לתיבות ההסתעפות ושם חבר בין כל החוטים 
גשר את צנרת החשמל בין גופי התאורה במילים 
פשוטות חבר פאזה חוזרת לפאזה חוזרת אפס  
לאפס הארקה להארקה כמובן לא לשכוח לחבר 
את החוטים גם לגופי תאורה  
  
מעוניין בהתקנת תאורת גינה
  התקשר או לחץ כאן <<<
  

  הכותב איתן ברכה הנדסאי חשמל

התקנת תאורת גינה

  


*ביצוע עבודות חשמל יעשה ע"י חשמלאי בלבד
  

  תגובות                                                      


לחץ כאן למטה לקבלת מתנה ממני