איך לחבר גלאי להדלקת האור בחדר מדרגות באופן אוטומטי
והיום איך לחבר גלאי להדלקת האור 
בחדר מדרגות באופן אוטומטי כלומר
שהאור בחדר מדרגות ידלק ללא לחיצה
על המפסק חדר מדרגות 

גם לאחר חיבור הגלאי יהיה אפשרי 
להדליק את האור  גם מהלחצנים
רק שלאחר חיבור הגלאי לא תזדקק לכך  
הגלאי מזהה תנועה וברגע שהוא מזהה תנועה  
ממתג את היציאה שלו 

הגלאי מקבל מתח הפעלה קבוע בדומה
לאופן פעולת פרוזקטור שאליו מחובר גלאי  
מתבסס בדיוק על אותו העיקרון           

ביציאה של הגלאי תחבר את 
החוט שהולך ישירות למנורה 


אפשרי לחבר בכל קומה גלאי אחד כך  
שברגע שיזהה תנועה ידליק לנו באופן  
אוטומטי את הגופי תאורה ניתן להתקין אותו  
גם בלובי של כל קומה לא רק בבניין משותף  
אפשרי בבית דירות וכו   

לגבי סוג הגלאי הנידרש אם מדובר בגלאי  
שצריך להיות מחובר רק כשמישהו נכנס לחדר 
אז תשתמש בגלאי \ חיישן רגיל אך אם מדובר  
בכמה כניסות או חלל גדול חבר  
גלאי 360 מעלות 
 
מעוניין בהתקנת גלאי אצלך
 התקשר או לחץ כאן
גלאי להדלקת תאורה אוטומטי
לחץ כאן למטה לקבלת מתנה ממני