התקנת צנרת חשמל בדירה מה מתאים למה

טיפ קצר להיום צנרת חשמל בדירה היכן מתקינים

בגדול יש לנו ארבעה סוגי צנרות חשמל לבית - מגורים
צנרת שרשור ירוקה צנרת מריכף שחורה שהיא צנרת
קשיחה וצנרת מריכף ירוקה וצנרת מרירון עם מכסים

את צנרת השרשור נטמיע בקירות בלוקים
צנרת מריכף ירוקה נתקין בקירות גבס ותיקרות גבס
צנרת מריכף שחורה נתקין בתקרות בטון קירות בטון
ותחת רצפות
צנרת מרירון עם מכסים נתקין על קירות או תקרות
כלומר על הטיח להבדיל משאר הצנרות שאותם
נתקין תחת הטיח 


את צנרת המריכף שחורה שמתקינים בתקרה ובקירות בטון
מתקינים בשלב תשתית הבנייהולאחר מיכן מבטנים
לגבי צנרת מריכף ירוקה שמוטמעת בתוך קירות גבס הצנרת
מותקנת בין פרופילי הגבס אשר עליהם תופרים את הלוחות גבס
לגבי צנרת שרשור שמגיעה בגדלים שונים 16 ו- 20 בדרך כלל
אותם נתקין בבלוקים כלומר בקירות בלוקים לאחר שחוצבים בהם
לאחר ההתקנה מטייחים את הקיר כך שלמעשה הצנרת היא ניסתרת
להבדיל מצנרת מרירון עם מכסים שהיא צנרת גלויה אותה נתקין
על הקיר או תקרה כלומר על הטיח


צנרת חשמל לדירה

לחץ כאן למטה לקבלת מתנה ממני