בשיטה הזאת תלמד איך לקבל עוצמת אור גבוה יותר מגוף פלורסנטי רגיל


יש לך פלורסנט ישן רגיל ואתה מעוניין להשאיר
אותו אך עוצמת האור ממנו היא חלשה יחסית
ואתה מעוניין בעוצמת אור גבוה יותר אני מתכוון
לגוף פלורסנטי ארוך שכולנו מכירים הפיתרון
פלורסנט לד לא לא ללא החלפת הגוף של
הפלורסנט המקורי תצטרך להחליף רק את
המנורת פלורסנט הרגילה למנורת פלורסנט לד
וכך תקבל עוצמת אור גבוה בנוסף תצטרך לבצע
איזשהו שינוי בתוך הגוף המקורי לא ביג דיל
המשנק והסטרטר המקורי של הגוף הפלורסנטי
יבוטל ובמקומו תבצע גישור ישירות למנורה למה?
כי המנורת לד מקבלת 220 וולט הגישור למעשה
מגשר בין ה- 220 וולט שמקבלים בכניסה למהדקים
של הפלורסנט ליציאה כך עוקפים את הסטרטר
והמשנק של הגוף הפלורסנטי זה הכל


תאורת מטבח

לחץ כאן למטה לקבלת מתנה ממני