כתב ויתור

אני מסיר ממני כל אחריות לגבי השימוש בתכנים שבאתר
בהדרכות שמוצגות באתר אין שום רצון לשדל אנשים לבצע
עבודות חשמל כאשר אין ברשותם רישיון חשמל בתוקף עבודות  
חשמל צריכות להיות מבוצעות אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך ומי
שמבצע עבודות חשמל (שמוצגות כאן באתר כולל תיקוני חשמל )
ללא רישיון חשמל בתוקף יהיה זה על אחריותו בלבד 
לגירסה המלאה של ההסכם:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/